Een Cirkel(-aire Economie) Zaag voor de Balk(enbrij) in Ons Oog

Een Cirkel(-aire economie) Zaag voor de Balk(-enbrij) in Ons Eigen Oog: Over Verborgen Kosten en Weeffouten in Ons Pensioenstelsel 

Pieter ter Steeg, iQiQ, 24 april 2019, aangepast op 16 juni 2019 in Gouda

Lees meer: Een Cirkel(-aire Economie) Zaag voor de Balk(enbrij) in Ons Oog

Time For a Win-Win Currency

THe New World Currency

Plato stated money should be only a mean. In our society money has become an instrument of power to enslave others. Money is only a mean for the sharks to eat all. Time to change the rules of money game. We should free people by guaranteeing a minimal base for living and stimulate giving and complementary services. Stop making money with money, win-lose models but allow only win-win/shared risk taking for sustainable investments.

Pinksteren: De Begripseconomie, Maatschappij

Begrip =  Economie*Win in het kwadraat

Een beetje klinkt als Einstein, B=EW2 en net zoals Einstein niet alleen voor je eigen buurt maar voor de wereld, een algemene aanpak voor het universum, die als het tussen de oren komt, met de snelheid van het licht zou kunnen worden geïmplementeerd

Veruit het meeste van dit stuk dateert voorlopig nog uit 2009 en was een aanzet voor een integraal programma voor de aarde.

Het is anno 2017 nog steeds de hoogste tijd dat de oorlog tegen het terrorisme, de ander,  "De hel dat zijn de anderen" (Sartre) eindelijk plaats maakt voor een jihad voor mondiale vrede en welvaart voor iedereen..  De tikkende tijdbom van ons financiële roof-kapitalistische stelsel, de ongezonde en milieu bedreigende overconsumptie en de opwarming van de wereld door onze leefstijl moeten ons niet afleiden van de primaire oorzaak, het ontbreken van verbindende liefde en duurzaamheid, begrip voor de ander, in het leven van velen. Wij komen uit een bron en zijn nog allemaal verbonden en kunnen het alleen SAMEN oplossen, door wij-wij denken en wederzijds begrip en respect.

 In het volgende nog in bewerking zijnde essay worden grosso modo een aantal onderwerpen behandeld en ideeën gelanceerd: 1. De rol van geld 2 Veiligheid en terrorisme; 3 (Marketing van) Voeding en Genotsmiddelen; 4. Gezondheid en Milieu; 5; Internationale politiek 6. Religie en discriminatie;

Het is bij vlagen wat warrig, maar er zitten wel al veel bruikbare ideeën in. Het zijn als het ware stukjes van een grote puzzel, een kerstpuzzel, die in elkaar geschoven en aangevuld moet worden. Suggesties zijn welkom.

Lees meer: Pinksteren: De Begripseconomie, Maatschappij

Leve de Verzorgingsstaat

De Zweedse band/garrote, Leve de Verzorgingsstaat

Voor de niet ingewijden de Spaanse garrote is de beruchte wurgband. De Zweedse band werd gebruikt om lastige patiënten te immobiliseren en elk jaar stierven er een aantal mensen door dit “hulpmiddel”. Mijn te actieve demente vader begon overigens met een ander hulpmiddel in zijn eerste Wassenaarse verpleeghuis in 2008:  Haldol waardoor hij in no-time in een rolstoel belandde.

 Nu zaten we in 2009 in Leidschendam. Ik trof mijn 77-jarige zwaar demente vader bij mij in de beruchte Zweedse band aan in zijn bed in zijn sterfkamer in zijn verpleegtehuis. Hij was inmiddels te zwak om zelfs zijn benen over het hekje te tillen om uit zijn bed te kunnen vallen. Cynisch genoeg was zijn toen 81-jarige vader in 1984 overleden omdat het verplegend personeel na een geslaagde vervanging van de aorta vergeten was een hekje om zijn bed te plaatsen.

Lees meer: Leve de Verzorgingsstaat

There is NO Free Lunch, KNAW and WUR

 

On Tuesday May 2nd 2017  I had a free lunch with my wife in Rotterdam, a gift of our beloved daughters. Afterwards my wife and I visited the art exhibition "Crazy about Surrealism" in Booijmans. In real life there is NO free lunch. I had paid the steep fee for my current free lunches already in 2002 - 2005. In 2002, I was a naive loyal whistle-blower, who had his own surrealistic experience being put out of the position of Scientific Coach of the Vlaardingen and Colworth House R&D Microbiology groups by my "trustworthy" Unilever boss. I was threatened, literally driven into a manic psychosis, sent into the desert and to the hell of depression,(2004) blackened (my former boss even had  my name removed of a publication. It was added after my rehabilitation by the new global R&D foods Unilever director Emmo Meijer end of 2005), but fortunately not fired because of my triggered mental disorder.  I happened to be science leader in an area in which Unilever used to be far ahead of the field.  During my recovery and reintegration restricted to the library of the Vlaardingen laboratory, I even received a golden watch of Marlies Schepens, HR Director in Vlaardingen, in 2005 for 15 years loyal service?! In the same minute I received the message that I would still be fired. My aim is still to  restore the quality and integrity of my raped food science area.  My  experience can present lessons how universities, TNO used and are still willing to sell their soul to King Money, Margarine and Beer. The government, take the RIVM, seems to be the pleasing waitress of the horror clowns of the alcohol industry.

Most examples from this contribution are as such from my personal past and even far past and are not random for the Dutch industry due to my long historic working relation with Unilever, but there are no reasons that the past or today are much different for most other companies. Universities, especially the WUR, our "excellent" food university, should incorporate truely independent assistance and checks in all their projects and plans, especially, if they execute sponsored research by industry and need to become fully transparant. The stakes are too high. Scientists do not appear to ask the right questions in dependent situations. Universities also consist of neighbouring kingdoms teaching different truths.  Group mores will rapidly lead to moral deterioration and subtle misrepresentations to manipulate their public. Growing groups of social media may even amplify the misrepresentations or obvious research because of their need to increase shareholders value by advertisement income.

E.g. May 2, 2017, that was the day before I wrote this article: LinkedIn owned by giant Microsoft promotes the research of Sheila Wiseman, Unilever Research. Big news? No news, at all,  I would argue. The addition of a sea weed component (alginate, a gelling agent reduces hunger), is completely logical, other gelling agents (take gelatin) will do the same.

The good news was that Louise Fresco, Chairman of Wageningen University, gave up her paid position at Unilever and was freed (?) on May 1. However, Marian Geluk (managing director of the Top Institute food & Nutrition, WUR-industry) had accepted a job for the lobby organisation of the Dutch Food Industry (FNLI). The FNLI fights aginst all forced measures to reduce the unhealthiness of food like the implementation of a sugar tax, salt tax, etc.. Some industry wants to continue making money at the expense of society.

How critical can universities be to your sponsors/friends/partners/?

Heineken and Wageningen University : (now Emeritus) professor Frans Kok was involved in the initiative to establish the promotion institute for beer drinking "Kennisinstituut van Bier" sponsored by Heineken. The societal damage of alcohol is 9 billion euros. The KNAW and Robbert Dijkgraaf do not say NO the sponsoring of their prestigious prices by Heineken.

Soft-drink producer Pepsico is partner of TIFN. Why had not the TIFN of Marian Geluk worked on the health effects of liquid sugar or has not taken over my suggestion to work on the cola-ingredient phosphoric acid additive E338 which demineralises bones and may affect the immune system like other chelators may do (Prof. Huub Savelkoul, WUR: proven for phytates). By the way, more TIFN-partners (sustainable Unilever still promotes liquid sugar in Lipton-Ice or FrieslandCampina in there juices) are into the liquid sugars. Soft-drinks in the USA generate $1000 per capita health damage (obesity and diabetes)!

Does Wageningen want to please its industrial partners by not working on controversial subjects. At your service, Majesty? Why did not Wageningen assess the cost inefficacy of phytosteroles (The University of Groningen)  or calculate and promote a salt or junkfood tax like Melbourne (2017)? Melbourne used  a similar approach "Inflicted Injury Insurance" as I presented to Prof. Onno van Schayck (Maastricht) in 2010 and Prof. Marianne Geleijnse (2011) already years ago!

Margrethe Jonkman (R&D director FrieslandCampina) gave a lecture about the biased research cooperation at that annual TIFN meeting of Marian Geluk in 2016 about protein supplements and recovery after hospitalisation. Why were only animal (dairy) proteins addressed? Why were the vegan and animal and environment friendly controls lacking?

ErasmusMC is sponsored by FrieslandCampina to execute a totally irrelevant study to generate positive news about milk. Milk components inhibit Campylobacter (2015. In fact I had worked on a related subject in 1991: lactoferricin. The Durch leading company in preservatives, Corbion, who is willing to sell brines to Oscar Mayer for injecting close to 30% (!) in meat,  worked in 2009 on polylysine, I worked on polylysine at Unilever in 1991.

Food industral research can be excellent. Unilever was very close to the Nobel Price with their prostaglandine but it needs to be open to inspection.

In the next part I move to (criminal?) lessons from the past: The extremely unhealthy relation between Unilever and (semi-) government partners.  Internal bonuses and subsidy acquisition were dependent on joint fraude.

Lees meer: There is NO Free Lunch, KNAW and WUR

Einde aan de Roofeconomie

De sociale cohesie, die nodig was voor de heropbouw, na de 2e Wereldoorlog is verloren gegaan bij het toenemen van de materiële welvaart en het loslaten van oude normen en waarden. De financiële sector krijgt nu alle negatieve aandacht maar het gaat niet alleen om de fraude, de balletje-balletjespelen en de roofbonuscultuur uit deze wereld. Ieder lijkt uit te zijn op korte termijn voordeeltjes en eigen belang of is gewoon gemakzuchtig.

Er gaat een verbijsterende som van geld verloren in de marketing en consumptie van ongezonde en onnodige producten, waarbij de winst naar de niet duurzame bedrijven gaat en de enorme rekening uiteindelijk bij de maatschappij en de natuur terechtkomt. Hoe kan het dat men op zondagochtend om 11 uur ’s ochtends bij een James Bondfilm als ouder naar reclame van Bacardi moet kijken met het doel je dochter van 14  aan de drank te brengen. Hoe kan het dat de belangrijkste sportevenementen dankbaar worden gesponsord door merken zoals Lipton-Ice, Coca Cola en Pepsi. Hun producten veroorzaken obesitas, diabetes, cariës (en mogelijk osteoporose, gedragsstoornissen, ..) . Hoe kan het dat ouders kinderen geen grenzen meer stellen waardoor ze te laat naar bed gaan (dalende schoolprestaties, oorzaak van diabetes), te vroeg beginnen met drinken (schoolprestaties, hersenbeschadiging, vetzucht)  en sexuele relaties op jonge leeftijd (psychische schade, SOA’s, kanker) normaal wordt gevonden. Waarom gedragen we ons als apen en willen we de grootste milieuvervuilende auto en voelen we ons te goed om afval op te rapen.

De huidige kredietcrisis is helaas het topje van de ijsberg.  Zie ook de groeiende bijdrage van andere artikelen op deze website. De samenleving heeft behoefte aan duurzaamheid en de naleving van redelijke omgangsvormen. Wat u zelf niet wilt dat u wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet. In dit eerste stuk zal ik me focussen op de oplossing van de kredietcrisis omdat dit ook rust zal verschaffen om de volgende stappen te zetten  

Lees meer: Einde aan de Roofeconomie

Opstand tegen het Roofkapitalisme

Article in Dutch Plea for a win-win economy and revolt and the current system of stealing.

Lees meer: Opstand tegen het Roofkapitalisme

De Komst van de Nieuwe Wereld

En toen was er Licht (2003)

Deze oproep is een levend document. De visie groeit en wordt nu regelmatig versterkt met waardevol nieuw commentaar van mensen, die ieder op hun terrein werken aan een betere, nieuwe, wereld.

Er bestaan veel misverstanden, die de stap naar een duurzame maatschappij bemoeilijken: Hier volgen een aantal stellingen, die tot doel hebben een duurzame maatschappij dichterbij te brengen.

Geld is slechts een middel, geen doel. Afrikanen met vrijwel “niets” zijn gemiddeld genomen ook gelukkig. Het gaat om welzijn “wel zijn”, gelukkig zijn op een dieper niveau en niet alleen om jezelf maar in verbinding met de anderen, de aarde, het vinden van God in jezelf en in verbinding met het universum = God. Dienstbaarheid hoeft niet in geld vertaald te worden.

Economie is niet bedoeld om winst te maken ten koste van de ander, maar producten en diensten te leveren respectievelijk  te ontvangen, waarbij ontvanger en gever aan het einde van de dag beiden tevreden zijn. Betaling (kan ook in complementaire diensten) is niet altijd noodzakelijk. Dienstbaarheid brengt geluk.

Economische groei is alleen duurzaam als het in evenwicht met de omgeving. Dat geldt zowel sociaal (gezonde arbeidsomstandigheden) als de natuur (geen uitputting natuurlijke reserves, recycling, geen netto CO2 – productie, andere vervuiling). Bedrijven moeten verantwoording aan de samenleving afleggen. Shell zou als missie niet winstmaximalisatie maar het garanderen van een duurzame schone energievoorziening aan de samenleving moeten hebben.

Lees meer: De Komst van de Nieuwe Wereld

Maatschappelijke Verblinding

Article in Dutch Societal blindness  Greed and short term vision currently prevents us from making the necessary steps towards a society of freedom and a future for our children.

Lees meer: Maatschappelijke Verblinding

Wie is er online

We hebben 15 gasten en geen leden online